• Реєстрація

Науково-методична робота в гімназії «Троєщина» спрямована на :

-         глибоке і всебічне освоєння і реалізацію в практичну діяльність основних вимог Закону України Про загальну середню освіту та Концепції 12-річної загальноосвітньої школи;

-  удосконалення змісту науково-методичної роботи;

-         збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури;

-         удосконалення методики викладання навчальних предметів, застосування інноваційних форм роботи на уроках;

-         випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих (показових) уроків, удосконалення методики застосування наочних посібників; технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;

-         розвиток традиційних та пошук нових високоефективних форм і методів науково-методичної роботи;

-         створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих  учнів, реалізацію їх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної  підготовки з обраного профілю.

Стратегічна мета всієї науково-методичної роботи випливає з державної національної програми «Освіта», де акцентуються важливість   впровадження нових навчальних планів і програм, підручників, посібників, проведення науково-дослідницької та експериментальної роботи щодо впровадження педагогічних інновацій.

У полі зору кафедр постійно знаходяться проекти документів  Міністерства освіти і науки України щодо державних стандартів базового компоненту.

Кінцевим результатом методичної роботи є:

1.     Безперервне зростання фахового рівня вчителів, що  матеріалізується в конкретних справах:

-         авторських програмах;

-         авторських методиках;

-         друкованих працях;

-         виступах на семінарах, конференціях різних типів;

-         методичних розробках;

-         показових уроках, творчих звітах кафедр.

2.     Підвищення  якості знань, результативності  учнів в олімпіадах, МАН, конкурсах, оглядах.

3.     Творча співпраця з базовими вищими навчальними закладами (дні відкритих дверей, обмін інформацією, погодження планів  діяльності).

4.     Виховання всебічно розвинутої, здорової, активної молоді.

На кожному із вказаних напрямків у минулому навчальному році відбулися суттєві досягнення.

 

 

Робота над науково-методичною темою

 

У звітний період колектив гімназії «Троєщина» продовжив роботу над проблемною темою: «Упровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес».

Аналіз стану успішності та вихованості учнів дає підставу стверджувати, що робота колективу над реалізацією проблемної теми була успішною. Значною мірою цьому сприяла консультативна допомога з боку вищих навчальних закладів, з якими успішно співпрацює гімназія, та районного науково-методичного центру управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Особливість методичної роботи в минулому навчальному році полягала в тому, що колектив гімназії був зосереджений на реалізації головних напрямків: системності, компетентності, баченні перспективи розвитку.

Виходячи з аналізу виконаної роботи, головними напрямками діяльності гімназії були:

- гуманізація і демократизація навчального процесу;

- упровадження нестандартних форм організації навчання;

- застосування методів навчання на високих рівнях активізації пізнавальної діяльності учнів;

- орієнтація на посилення практичної спрямованості навчання;

- зацікавлення учнів вивченням шкільних дисциплін через предметні тижні, олімпіади, тематичні вечори, екскурсії, творчі конкурси.

Велика увага була приділена якості планування роботи кафедр, зокрема проведено конкурс на кращий план роботи кафедри.

В основу аналізу поданих на конкурс планів були покладені такі критерії:

- науковість (відповідність сучасним досягненням науки);

- системність (відповідність концепції, програмі і плану роботи гімназії);

- практичність (можливості і ступінь практичного застосування, орієнтація на розвиток учнів);

- масштабність (рівень проведення - локальний регіональний, державний, міжнародний; для одного класу, паралелі, із запрошенням інших класів, шкіл);

- оптимальність (відповідність віковим можливостям учнів, здібностям, рівню їх розвитку, недопущення перевантаження гімназистів);

- новизна.

 

Наші новини

ОГОЛОШЕННЯ для вступників 5-х класів   Відповідно до рішення приймальної комісії встановлено прохідний бал – 18. Учні,...

Корисні матеріали

Режим роботи Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і погоджено із голов...
Порядок вивчення окремих предметів Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної...
Навчальний план гімназії   Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону У...
Copyright © 2024. гімназіія Троєщина.