• Реєстрація
Навчальний план гімназії

 

Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000 р. № 1717, «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717» від 13.04.2007 р. № 620, «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 № 24.

Він враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Робочий навчальний план складений на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.


 

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів та за рішенням ради гімназії протокол №3 від 7.06.2010 року конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури в 5 – 10 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128.

 


 

 

Наші новини

ОГОЛОШЕННЯ для вступників 5-х класів   Відповідно до рішення приймальної комісії встановлено прохідний бал – 18. Учні,...

Корисні матеріали

Режим роботи Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і погоджено із голов...
Порядок вивчення окремих предметів Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної...
Навчальний план гімназії   Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону У...
Copyright © 2024. гімназіія Троєщина.